Praktijkruimte is op de 1e verdieping. Is dat voor u een probleem? Neem dan contact op voor een alternatief.

Reiki geschiedenis van het Usui System of Natural Healing

 

 

Er is heel veel te lezen op internet over de geschiedenis en het ontstaan van Reiki, voor wie dat nog niet gelezen heeft, hier het verhaal…

Note: Er zijn vele boeken en verslagen te vinden over de origine van de Reiki, het verhaal van Mikao Usui en de weg die Reiki is gegaan naar het Westen. Ook is er door speurwerk in Japan zelf meerdere stromingen bekend geworden. Een hele klus want over het algemeen werd Reiki en inwijdingen in het geheim gedaan.

Reiki-kanji 1200px-Reiki-2.svg

Het verhaal van Reiki

grandmaster_412px-MikaousuiMikao Usui

De herontdekking van REIKI als natuurlijke geneeswijze is ontstaan rond 1900. De japanner Mikao Usui wilde weten hoe Boeddha mensen heeft genezen door handoplegging. Hij neemt een beslissing waardoor hij later de grondlegger zal worden van Reiki als natuurlijke geneeswijze.

Hij bezoekt daarvoor vele boeddhistische kloosters om zijn interesse in lichamelijk genezen te bevredigen en op zijn vragen krijgt hij steeds hetzelfde antwoord: “Voor ons is het de geest die genezen moet worden, daar zijn wij mee bezig. Het lichaam is van ondergeschikt belang, van een lagere orde”.

Na zeven jaar zoeken vindt hij in de lessen van Boeddha, die zijn opgeschreven door een leerling terwijl zijn meester sprak, wat hij heeft gezocht. Het is de formule met de symbolen en de beschrijving hoe Boeddha kon genezen.

Maar iets lezen is iets anders dan de kracht hebben om het uit te voeren.
Hij bespreekt zijn probleem met een abt van een Zenklooster. Deze adviseert hem naar één van de heilige bergen. Kurama Yama, in de omgeving te gaan en te mediteren. Hij gaat 21 dagen in meditatie.

Op de laatste dag is Usui zich plotseling bewust van een pulserende lichtstraal die vanuit de hemel tot hem komt. Als het licht hem raakt wordt hij omver gegooid en als in luchtbellen ziet hij de symbolen die hij tijdens zijn studie ontdekt heeft. Het is de sleutel tot het genezen zoals Boeddha het heeft gedaan. De symbolen lijken zich in zijn geheugen branden.

Dr. Usui verlaat het klooster en gaat de armen in Kyoto gratis behandelen om hen en betere gezondheid en dus een beter leven te schenken. Deze mensen vielen echter terug in de omstandigheden zoals hij ze in het begin had aangetroffen. Dan blijkt dat ze de voorkeur geven aan hun oude manier van leven en dat ze van binnenuit niet zijn genezen.

Hij verlaat de krottenwijk en begint les te geven aan hen die op een nieuwe manier willen leven. Deze mensen leren zichzelf te genezen en krijgen de Reiki beginselen van hem door. Met behulp hiervan kunnen ze ook hun manier van denken genezen.

grandmaster_chujiro-hayashi-xlChujiro Hayashi

Eén van deze studenten is Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marineofficier. De essentie van Reiki moest door iemand anders kunnen worden overgedragen, omdat het leven van dr. Usui bijna ten einde loopt. Dr. Hayashi is een heel andere man en ziet het belang van een structuur in. Voor de behandeling van mensen en om ze de Reiki beginselen te leren, sticht hij twee klinieken.

grandmaster_Takata_101Hawayo Takata

Op een dag in 1935, wordt een jonge vrouw uit Hawaii de Reiki kliniek in Tokyo binnengebracht door een medewerker van een ziekenhuis uit de buurt. Deze vrouw, Hawayo Takata, is naar Japan gekomen om zich aan een tumor te laten opereren. Omdat ze het aan haar hart heeft is deze operatie onmogelijk.
In de kliniek wordt ze iedere dag met Reiki geholpen. Het blijkt dat de hartproblemen verdwijnen en ze geneest van de tumor. Dit maakt zoveel indruk op haar, dat ze een sterke behoefte krijgt om zelf Reiki te leren.
Ze is zo sterk gemotiveerd, dat dr. Hayashi toestemt met haar training te beginnen.

Als haar training voltooid is gaat ze terug naar Hawaii als Reiki Master. Zij wijdt haar verdere leven aan Reiki als Grandmaster. 

Zij introduceert de gave van Reiki in de westerse wereld. Ook voor haar komt de tijd dat ook zij haar kennis moet doorgeven aan een jongere generatie.

grandmaster_phillis FurumotoPhyllis Lei Furumoto

Het is haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto die als jong meisje de eerste graads inwijding ontvangt.
Als Phyllis 27 is en de jaren 70 ten einde lopen, ontvangt Phyllis de tweede graads inwijding. Na een maand van wikken en wegen besluit Phyllis te gaan samenwerken met haar grootmoeder.
Net voor hun eerste gezamenlijke reis, wordt ze ingewijd als Reiki Master.

Tijdens hun genezende en onderwijzende activiteiten gaat Phyllis begrijpen dat ze Takata Sensei (onderwijzeres) gaat opvolgen in de westerse Reiki lijn. Kort na de erkenning van Phyllis Furumoto neemt Hawayo Takata afscheid en gaat over.

Phyllis voelt nu de verantwoordelijkheid die haar positie met zich mee brengt. Zij werkt o.a. mee aan wetenschappelijke onderzoeken naar de Reiki-energie om hiermee aan te kunnen tonen wat voor invloed de energie kan hebben.

 

 

Phyllis en Johannes

Johannes Reindl

Op 31 maart 2019 is Phillis Lei Furumoto overleden, op 15 maart 2019 was er een ceremonie waarbij Johannes Reindl uit Oostenrijk door Phyllis L. Furumoto werd erkend als haar opvolger als Lineage Bearer van Usui Shiki Ryoho.

Johannes-Reindl_2019

Reiki principes

Kyo dake wa
alleen vandaag

Ikaru-na
ben ik liefdevol

Shinpai suna
ben ik onbezorgd

Kansha shite
ben ik dankbaar voor alles wat op mijn pad komt

Gyo o hage me
werk ik eerlijk en met met toewijding

Hito ni shinsetsu ni
ben ik vriendelijk tegen iedereen

Reiki leefregels – principes

 

Deze regels zijn door Dr. Mikao Usui opgesteld.
Zij dragen bij tot je spirituele diepgang als je ze toepast in je dagelijkse bezigheden.
Bekijk ze, voel ze. Neem iedere week één regel in gedachten en pas deze toe in je dagelijkse werkzaamheden.


Ik moet eerlijk zeggen dat het niet altijd meevalt je hieraan te houden.

 

Het volgende is de moeite waard om gelezen te worden:

Gedicht: Desiderata

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast
en bedenk welk een vrede er in stilte heerst.

Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen,
zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden
want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen.
Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn;
het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na
en vooral is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid.
Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren,
je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk,
toch ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn,
houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

Tekst gevonden in de oude St. Pauluskerk te Baltimore (opgericht in 1692).